Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Υποφάκελος uoadl:59189 1045 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1839-1840
Ταξιθετικός αριθμός:
2.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
24 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης,
Μισθοδοσία καθηγητών
Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες σε εργασίες του Πανεπιστημίου, ονόματα,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Ισολογισμός, έξοδα, κατάσταση,
Γκίκας Δοκός, τυπογραφικά έξοδα,
Δημήτριος Μαυροκορδάτος, διαθήκη,
Φαρμακευτική (Φαρμακολογική) Σχολή,
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24