Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Υποφάκελος uoadl:59211 1037 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)

Χρονική κάλυψη:
1839-1840
Ταξιθετικός αριθμός:
2.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
4 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εξεταστική Επιτροπή
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Αλλοδαποί φοιτητές
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης,
Νικόλαος Κωστής, Γεώργιος Βούρης, Ξαυέριος Λάνδερερ, Αλέξιος Πάλλης, Κάρολος Φράας, εξεταστική επιτροπή, Φαρμακευτική, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκαπιδεύσεως, Αθανάσιος Ι. Μπυρίνης, φοιτητής,
Θεόδωρος Χρηστίδης, Δημήτριος Ιωάννου, Φαρμακευτική, φοιτητές,
Σπυρίδων Λυμπερόπουλος, φαρμακευτική, φοιτητής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4