Αγορές - Δωρεές Βιβλίων

Υποφάκελος uoadl:59276 1266 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αγορές - Δωρεές Βιβλίων
Παρουσίαση περιεχομένου:Έγγραφα σχετικά με αγορές και δωρεές βιβλίων για τον πλουτισμό της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, των Σπουδαστηρίων καθώς και ενίσχυση των φοιτητών

Χρονική κάλυψη:
1839-1840
Ταξιθετικός αριθμός:
2.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
66 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, Δούκας της Τοσκάνης, δωρεά βιβλίων,
Ιωάννης Βενθύλος, αίτημα αγοράς βιβλίων,
Δημήτριος Παπιολάκης (;), Τεργέστη, Βερολίνο, βιβλία, προσφορά, Ρίττερ,
Ακαδημία του Βερολίνου, Λουδοβίκος Ρος,
Κ. Μουράκης, Νεόφυτος Βάμβας, Αιμίλιος Έρτσογ (Χέρτσογ), προμήθεια βιβλίων,
Θεολογική Σχολή, παραγγελία βιβλίων,
Παύλος Καλλιγάς, προσφορά βιβλίων,
Λουδοβίκος Ρος, Σχαούβερτ, Άνσεν, Άπτερος Νίκη, πόνημα, αντίτυπο,
Φίλιππος Ιωάννου, J. P. E. Greverus, διευθυντής Γυμνασίου Εδιμβούργου, προσφορά χρημάτων, πλουτισμός βιβλιοθήκης,
Όργανα φυσικής,
Α. Παπαδόπουλος, ιατρός, προσφορά βιβλίων, επιτροπή ανέγερσης,
Αυτοκρατορική Βιβλιοθήκη Βιέννης, προσφορά βιβλίων,
Δαμιανός Γεωργίου,
Κατάλογος συγγραμμάτων,
Προϋπολογισμός, αγορά βιβλίων,
Ερμάννος Λούτζης (;), καθηγητής, προσφορά βιβλίων,
Π. Ράλλης, Γενικός Πρόξενος, Λονδίνο, βιβλία, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Γραμματέας (υπουργός) των εξωτερικών, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, Περικλής Αργυρόπουλος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76