Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:59322 1156 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος

Χρονική κάλυψη:
1840-1841
Ταξιθετικός αριθμός:
186.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
14 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης
Προγράμματα διδαχθέντων μαθημάτων,
Σπυρίδων Βαλέτας, Γραμματέας της Επικρατείας, έγκριση προγράμματος, οδηγίες,
Κυριακός Δομνάνδος, Σχολάρχης (Κοσμήτορας), πρόγραμμα διδασκαλίας, Φιλοσοφική Σχολή,
Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, έγκριση προγράμματος,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, αίτηση έγκρισης προγράμματος,
Περικλής Αργυρόπουλους, Σχολάρχης (Κοσμήτορας), πρόγραμμα διδασκαλίας, Νομική Σχολή, Γενικά μαθήματα, μάθημα Ιστορίας, αίτημα διορισμού καθηγητή Ιστορίας
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14