Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:59326 1331 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1840-1841
Ταξιθετικός αριθμός:
3.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
31 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στο υποφάκελο υπάρχει υπό-υποφάκελος που αφορά τη θεματική «Οικονομική διαχείριση»
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Λέξεις-κλειδιά:
Σπυρίδων Βαλέτας, Γραμματέας της Επικρατείας, Βασιλιάς της Σαρδινίας, δωρεά επιστημονικών βιβλίων,
Ανατομικοί πίνακες Μασκάνι,
Πλουτισμός βιβλιοθήκης,
Πρεσβεία Παρισίων, βιβλία,
Ξαυέριος Λάνδερερ, παραγγελία χημικών εργαλείων,
Τελωνείο Σύρου, πληρωμή, όργανα φυσικής, βιβλία, δαπάνες μετακόμισης,
Διοικητή Αθηνών, Βοιωτίας, υπότροφοι, χρηματικό ένταλμα,
Διοικητής Αττικής, κατάσταση υποτρόφων,
Ιατροσυνέδριο, πρόεδρος,
Δημήτριος Κοργιαλένιος, βιβλιοθήκη, πλουτισμός, Μεγάλος Δούκας της Τοσκάνης,
Ευχαριστήρια επιστολή, εφημερίδα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40