Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Υποφάκελος uoadl:59332 795 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)

Χρονική κάλυψη:
1840-1841
Ταξιθετικός αριθμός:
3.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
5 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εξεταστική Επιτροπή
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Αλλοδαποί φοιτητές
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης,
Νικόλαος Κωστής, Γεώργιος Βούρης, Ξαυέριος Λάνδερέρ, Αλέξιος Πάλλης, Κάρολος Φράαςεξεταστική επιτροπή, Φαρμακευτική, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος Καλκανθής, Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος, φοιτητές Φαρμακευτικής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5