Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:59339 1241 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1841-1842
Ταξιθετικός αριθμός:
196.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
76 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Ράλλης, πρύτανης
Διδασκαλία Καθηγητών και Υφηγητών,
Ιωάννης Βενθύλος, Γραμματέας της Επικρατείας, Παύλος Καλλιγάς, διορισμός, Νομική Σχολή,
Νικόλαος Μαυροκορδάτος, υφηγητής, μάθημα, Πειραματική Φυσική,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής, εξετάσεις, φοιτητές, τακτικοί ακροατές, σχέδιο κανονισμού εξετάσεων Νομικής,
Βασιλικό Διάταγμα, εξετάσεις φοιτητών,
Βασιλικό Διάταγμα, δίπλωμα διδασκάλων, Ελληνικό Σχολείο, εξετάσεις,
Χ. Χριστόπουλος, Βασιλικό Διάταγμα, εξετάσεις φοιτητών, εξήγηση 17ου άρθρου,
Κανονισμός εξετάσεων Φιλοσοφικής Σχολής, Νεόφυτος Βάμβας, Γεώργιος Βούρης, Ενρίκος (Ερρίκος) Ουλέριχος, Εδουάρδος Μάσσων, Ιωάννης Βενθύλος, Φίλιππος Ιωάννου,
Νεόφυτος Βάμβας, Κοσμήτορας, Νικόλαος Μαυροκορδάτος, μάθημα φυσικής, έναρξη,
Μετεωρολογικές παρατηρήσεις,
Εδουάρδος Μάσσων, φοιτητές, διαμαρτυρία,
Γεώργιος Βούρης, μετεωρολογικές παρατηρήσεις,
Ιωάννης Λεβαδεύς-Νικολαϊδης, Κοσμήτορας, διδασκαλία, Δημήτριος Μαυροκορδάτος, Δαμιανός Γεωργίου, κανονισμός μαθημάτων,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, Κοσμήτορας, έναρξη και διάρκεια μαθημάτων,
Νεόφυτος Βάμβας, Κοσμήτορας, έναρξη και διάρκεια μαθημάτων, κανονισμός εξετάσεων,
Μισαήλ Αποστολίδης, Κοσμήτορας, έναρξη και διάρκεια μαθημάτων,
Υφηγητές, πλήρωση εδρών,
Διομήδης Κυριακός, Πέτρος Παπαρηγόπουλος, αίτηση,
Ιδιαίτερη διδασκαλία, Ιατρική Σχολή,
Αιμίλιος Έρτσογ, μάθημα,
Κωνσταντίνος Νέγρης, μάθημα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76