Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:59348 942 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1841-1842
Ταξιθετικός αριθμός:
580Β.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
13 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης,
Δαμιανός Γεωργίου, διευθυντής, έξοδα,
Ανατομικό θέατρο, κατάλογος βιβλίων και εργασιών,
Ιωάννης Ολύμπιος, Ξαυέριος Λάνδερερ,
Auzoux, πλάστης παρασκευασμάτων, καθηγητής ανατομίας και φυσιολογίας, εφεύρεση,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεων, προμήθεια ειδών διδασκαλίας, σκελετού, πρεσβεία Παρισίων,
Κρίστιαν Χάνσεν, αρχιτέκτονας, παρασκευάσματα, καταστροφή, προφύλαξη,
Έγκριση πίστωσης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13