Διαγωνίσματα - Βραβεία

Υποφάκελος uoadl:59362 960 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Χρονική κάλυψη:
1841-1842
Ταξιθετικός αριθμός:
225.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
4 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποιητικοί Αγώνες
Λέξεις-κλειδιά:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης
Ρόβερτσον διαγώνισμα, Θεολογική Σχολή, φοιτητές,
Νικόλαος Κωστής, Πρύτανης,
Ι. Σ. Χίλλ,
Συγγραφή, χριστιανικό δοκίμιο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4