Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:59385 1149 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1841-1842
Ταξιθετικός αριθμός:
4.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
25 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Κώστης, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Χειρουργικά όργανα, τελωνείο,
Βασιλικό Διάταγμα, 1449, περί ατέλειας εισερχόμενων πραγμάτων,
Επιτροπή ανέγερσης, πτέρυγα βιβλιοθήκης,
Σταμάτης Κλεάνθης, οικία, δημοπρασία παλαιών θρανίων και γραφείων,
Ενοικίαση, οικία πανεπιστημίου,
Ιωάννης Ρίζος, Γραμματέας της Επικρατείας, νόμος, αίτημα μετάφρασης στα γερμανικά, Υποδιοικητής Βασιλικής Στρατιωτικής Σχολής,
Ενρρίκος (Ερρίκος) Ουλέριχος, Λατινική Φιλολογία, Αθηνά, εφημερίδα, άρθρο, εξύβριση,
Βιβλία, πράγματα, αποστολή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25