Εκπαίδευση

Υποφάκελος uoadl:59390 1432 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1841-1842
Ταξιθετικός αριθμός:
4.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
164 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης,
Βασιλικό Διάταγμα 1218, εξετάσεις φοιτητών,
Μισαήλ Αποστολίδης, Κοσμήτορας, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, έγκριση, Θεολογική Σχολή, Ιδιαίτεροι κανονισμοί εξετάσεων,
Ιωάννης Ρίζος, Γραμματέας της Επικτρατείας, τακτικοί ακροατές,
Γενική Ιστορία, μάθημα, ταραχές,
Ιατρική Σχολή, εξετάσεις, σχέδιο κανονισμού,
Αίτηση εγγραφής, φοιτητής Φαρμακολογίας, πιστοποιητικά, Δήμαρχος Λαμίας, Φαρμακοποιός,
Δημήτριος Οικονομίδης, βεβαίωση, Νεόφυτος Βάμβας, μαθητής ελληνικής γλώσσας,
Αλέξανδρος Ιωαννίδης, βεβαίωση εργασίας,
Αλέξιος Νικολάου Σταματόπουλος, φοιτητής Ιατρικής, βεβαίωση φοίτησης,
Νικόλαος Κομπότης, φοιτητής Ιατρικής, βεβαίωση φοίτησης,
Νικόλαος Αράμεσης, Φαρμακευτική Σχολή, αίτηση εγγραφής,
Ιωάννης Βενθύλος, μάθημα,
Ιωάννης Μεταξάς, φοιτητής Νομικής, βεβαίωση φοίτησης,
Κωνσταντίνος Βουσάκης, φοιτητής Ιατρικής, βεβαίωση φοίτησης,
Γεώργιος Γεννάδιος, ελληνική γλώσσα,
Κωνσταντίνος Νέγρης, Νεόφυτος Βάμβας, Κοσμήτορας, περί τριετούς διάρκειας των μαθηματικών,
Ιωάννης Γιαϊτσόπουλος, φοιτητής Ιατρικής, εξετάσεις,
Γεώργιος Καλκάνθης, αίτηση εγγραφής, Φαρμακευτική Σχολή,
Λουδοβίκος Ρόος (Ρος), εξετάσεις,
Παναγιώτης Λύτσικας, Ιατρός τάγματος, Στρατιωτικό Νοσοκομείο, τακτικός ακροατής, φοιτητής Ιατρικής,
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, αίτηση εγγραφής, Φαρμακευτική Σχολή,
Ιωάννης Σταύρακας, φοιτητής Νομικής, βεβαίωση εγγραφής,
Δημήτριος Κόκκινος, φοιτητής Ιατρικής, βεβαίωση φοίτησης,
Λεωνίδας Κατσαϊτης (Κατζαϊτης), φοιτητής Ιατρικής, βεβαίωση φοίτησης,
Γεράσιμος Κατσαϊτης (Κατζαϊτης), φοιτητής Νομικής, βεβαίωση φοίτησης,
Λεωνίδας Γεωργιάδης, τακτικός ακροατής, Νομική Σχολή,
Ευστάθιος Καλληγάρης, φοιτητής Νομικής, βεβαίωση φοίτησης,
Κωνσταντίνος Καρατζάς, φοιτητής Νομικής, βεβαίωση φοίτησης,
Γεώργιος Μόρμορης, φοιτητής Νομικής, βεβαίωση φοίτησης,
Κωνσταντίνος Κοντόπουλος, φοιτητής Νομικής, βεβαίωση φοίτησης,
Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος, τακτικός ακροατής, Νομική Σχολή,
Γεώργιος Καλούτσης, φοιτητής Νομικής, βεβαίωση φοίτησης,
Νικόλαος Ζερβός Δημητριάδης, βεβαίωσης εγγραφής, Φιλοσοφική Σχολή,
Κυριάκος Καλούτσης, φοιτητής Νομικής, βεβαίωση φοίτησης,
Αντώνιος Σιώτης, φοιτητής Φιλοσοφικής, βεβαίωση φοίτησης,
Κωνσταντίνος Φωκάς, φοιτητής Νομικής, βεβαίωση φοίτησης,
Αλέξανδρος Φωτιάδης, φοιτητής Φιλοσοφικής, βεβαίωση εγγραφής,
Εξετάσεις, οργανισμός,
Μαθήματα, ακροάσεις, καταγραφή φοιτητών,
Ανανέωση εγγραφών, φοιτητές, τακτικοί ακροατές,
Χαράλαμπος Τυπάλδος Πρετεντέρης, φοιτητής Ιατρικής, βεβαίωση φοίτησης,
Π. Μπονισίρης, αίτηση εγγραφής,
Λάμπρος Κρομίδης (Κρομμύδης), αίτηση εγγραφής, Φαρμακευτική Σχολή,
Σπυρίδων Ανδριτσόπουλος, αίτηση εγγραφής, Φαρμακευτική Σχολή,
Ηλίας Ευσταθόπουλος, βεβαίωση φοίτησης,
Σωτήριος Σωτηρόπουλος, φοιτητής Φιλοσοφικής, άδεια απουσίας,
Παρουσιολόγιο - Απουσιολόγιο φοιτητών,
Ιωάννης Βενθύλος, Γραμματέας της Επικρατείας, εγγραφή φοιτητών, Γυμνάσιο Πατρών,
Αίτημα εγγραφής φοιτητών,
Πολυχρόνιος Ιωαννίδης, φοιτητής Φιλοσοφική, βεβαίωση φοίτησης,
Ανακοίνωση, επιμέλεια κεντρικού κτηρίου,
Δημήτριος Στρούμπος, πειραματική φυσική, μαθήματα, έλλειψη μέσων, διαμαρτυρία φοιτητών,
Κωνσταντίνος Ρόμβης, φοιτητής Ιατρικής, βεβαίωση φοίτησης,
Ιωάννης Σταύρακας, αίτηση εγγραφής, Νομική Σχολή,
Ιωάννης Κυριαζόπουλος, βεβαίωση εγγραφής, Φαρμακευτική Σχολή,
Ιωάννης Παπαδάκης, φοιτητής Φυσικομαθηματικής, βεβαίωση φοίτησης,
Βασιλικό Διάταγμα, 19/31 Μαΐου 1842, εξέταση αποφοίτων, διδάκτορες, τελειοδίδακτοι
Όθων, Βασιλιάς, Ιωάννης Ρίζος, χειρόγραφο βασιλικό διάταγμα,
Ιατρική Σχολή, κανονισμός εξετάσεων,
Απόστολος Γεωργιάδης Μεγακλής, φοιτητής Ιατρικής, βεβαίωση φοίτησης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207