Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:59395 1243 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1842-1843
Ταξιθετικός αριθμός:
173.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
21 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ρίζος, Γραμματέας της Επικρατείας, διορισμός, κλητήρας, Ιωάννης Χάνοζας, Αλέξανδρος Βενιζέλος, αναφορά, παρασκευαστής, διορισμός, Θρασύβουλος Γεωργιάδης, Μισαήλ Αποστολίδης,
Προπαρακευαστής, μάθημα Φυσικής, Ανατομίας, Νικόλαος Λεβαδεύς,
Νικόλαος Κωστής, ανατομικό θέατρο,
Γεώργιος Βούρης, βοηθός, διορισμός, προπαρασκευαστής, Ευστράτιος Ξύδης, ταμείο φυσικής, Σ. Ροζάκης, φοιτητής Ιατρικής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21