Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:59398 1013 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1842-1843
Ταξιθετικός αριθμός:
133.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
15 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση, ένα έγγραφο αφορά το 1838
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Βενθύλος, Γραμματέας της Επικρατείας, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Νεόφυτος Βάμβας, άδεια, αναφορά,
Βασιλικό Διάταγμα (αριθ. 2143), Κωνσταντίνος Ασώπιος, άδεια απουσίας,
Γκίκας Δοκός, αίτημα άδειας απουσίας,
Κωνσταντίνος Σχινάς, απουσία λόγω ασθένειας, αίτημα παράτασης άδειας, Μόναχο, αποστολή
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης, άδεια, αποστολή, Ρωσσία (Ρωσία), διαθήκη, Γ. Ριζάρη, Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή,
Νεόφυτος Βάμβας, απουσία, Γεώργιος – Δημήτριος Υψηλάντης, μνημόσυνο,
Λουδοβίκος Ρόος (Ρος), άδεια
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15