Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:59409 900 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1842-1843
Ταξιθετικός αριθμός:
228.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
15 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης, Ακαδημαϊκές Αρχές, εκλογές, Νικόλαος Κωστής, Θεόδωρος Μανούσης, Ιωάννης Σούτσος, Κυριακός Δομνάνδος, Ιωάννης Βούρος, Σπυρίδων Πήλληκας, Νεόφυτος Βάμβας, Φίλιππος Ιωάννου,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ρίζος, Γραμματέας της Επικρατείας,
Βασιλικό διάταγμα (αριθ. 1340 & 1507), διορισμός, Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, κοσμήτορες, Δαμιανός Γεωργίου,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος,
Λουδοβίκος Ρόος (Ρος), ψηφοδέλτια, αποστολή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15