Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:59416 1160 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1842-1843
Ταξιθετικός αριθμός:
580Β.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
20 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση, 2 έγγραφα είναι στα Γαλλικά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης
Δαμιανός Γεωργίου, διευθυντής, ανατομικό ταμείο - θέατρο, πλουτισμός, δαπάνες,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Βενθύλος, Γραμματέας της Επικρατείας, δαπάνης, λάρνακα, σκελετός, παραλαβή
Ιωάννης Ολύμπιος, χειρουργικά όργανα, ανατομικά εργαλεία,
Ειδική παθολογία, έξοδα διδασκαλίας
Εργαλεία μαιευτικής, αγορά,
πιστώσεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20