Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:59427 1211 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)


Χρονική κάλυψη:
1852-1853
Ταξιθετικός αριθμός:
197.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
51 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Παπαδάκης, καθηγητής, εργασίες, έναρξη, παρατηρήσεις, μετεωρολογικές, αστεροσκοπείο, υπότροφοι, φοιτητές, Κυβέρνηση, βοηθός, πρόταση, διορισμός, Περικλής Αργυρόπουλος, πρύτανης,
Δημήτριος Στρούμπος, απών,
Γεώργιος Τυπάλδος, Έφορος Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου, χώροι, ευθύνη,
Ηρακλής Μητσόπουλος, μάθημα, φυσική πειραματική, διδασκαλία, προπαρασκευαστής, πρόσληψη, Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή,
μαθήματα, διακοπή, αιτίες,
ανατομικό αμφιθέατρο, ανεπαρκές, πτώματα, εξεύρεση, φοιτητές, άσκηση,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, γαλλικό Αστικό Δίκαιο, πρόγραμμα,
Μάθημα, ανωτέρα άλγεβρα, πρόγραμμα, ένταξη, Ιωάννης Παπαδάκης,
κοσμήτορες, Θεολογική σχολή, Νομική σχολή, εκθέσεις, κοσμήτορες, Ιατρική σχολή, Φιλοσοφική σχολή, οδηγίες, αποστολή, έκδοση,
Κων/νος Φρεαρίτης, κοσμήτορας, Νομική σχολή, Κων/νος Κοντογόνης, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, εκκλησιαστικό δίκαιο, έδρα,
φοιτητές, Ιατρική σχολή, οδηγίες, Αλέξιος Πάλλης, Ιατρονομική, διδασκαλία, μεθοδολογία, μάθημα,
Θεολογική σχολή, Μισαήλ Αποστολίδης, διάδοχος, διαδικασία, επίσπευση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51