Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Υποφάκελος uoadl:59430 1072 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1852-1853
Ταξιθετικός αριθμός:
397.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
23 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Περικλής Αργυρόπουλος, πρύτανης, Γενικός έφορος αρχαιοτήτων, Πικέρμι, χωρίο, Αττική, απολιθώσεις, οστά, ζώα, παρατηρήσεις, δαπάνες, Κυβέρνηση, ανασκαφή,
Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, επιστολή, Υπουργείο των Εσωτερικών, Δήμαρχος Πειραιώς, όστρακα, ευρεθέντα, κεντρική πλατεία Πειραιώς, οικόπεδο, Κ. Ζωγράφος, γνωμοδότηση, Ηρακλής Μητσόπουλος, Περικλής Αργυρόπουλος, πρύτανης, Νομάρχης Φθιώτιδος-Φωκίδος, ογκόλιθοι, γνωμοδότηση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23