Εκπαίδευση

Υποφάκελος uoadl:59439 1172 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1842-1843
Ταξιθετικός αριθμός:
5.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
114 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης, Λουδοβίκος Ρόος (Ρος), Θεόδωρος Μανούσης, Ιωάννης Βενθύλος, Εδουάρδος Μάσσων, πρόγραμμα,
Νομική Σχολή, κανονισμός, μαθήματα,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Φοιτητές, αιτήματα, βεβαιώσεις φοίτησης, εγγραφής,
Γκίκας Δικός, έξοδα, λογαριασμός,
Ιωάννης Βούρος, κοσμήτορας, εξεταστική επιτροπή, φαρμακοποιοί, αιτήσεις,
Κοσμάς Πανάγος, ιερομόναχος, Μέγα Σπήλαιο, διακοπή σπουδών, Ιερά Σύνοδος, γνωμοδότηση,
Ιωάννης Σούτσος, κοσμήτορας, Νομική Σχολή, μαθήματα,
Τακτικοί ακροατές, κατάργηση θεσμού (πράξη Συγκλήτου 11 Νοεμβρίου 1841), σύσταση υπουργείου προς πανεπιστήμιο,
Ιωάννης Βούρος, κοσμήτορας, Ιατρική Σχολή, μαθήματα, μεθοδολογία ακρόασης μαθημάτων,
Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος, Θεόδωρος Γούσιος, εξετάσεις, Φαρμακευτική Σχολή,
Βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο,
Αλέξανδρος Κουτούφας, αίτημα εγγραφής, χειρουργική,
Θεοδόσιος Κρασσάς, φοιτητής, μαθήματα,
Γεώργιος Νικολαϊδης, φοιτητής, μαθήματα,
Αναφορά φοιτητών,
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, εξέταση, φαρμακευτική σχολή,
Ιωάννης Ρίζος, Γραμματέας της Επικρατείας,
Αναστάσιος Γούδας, δίπλωμα, καθομολόγηση, άδεια υπουργείου, ενέσιμος διατριβή,
Βασιλικό Διάταγμα (αριθ. 10) κανονισμός εξετάσεων, Φαρμακευτική Σχολή,
Ιωάννης Κυριαζόπουλος, Σπυρίδων Ανδριτσόπουλος, Νεοκλής Ιωάννου, Αλέξιος Ζωγράφος, Λεωνίδας Βασιλείου, Σπυρίδων Κρήτης, αίτημα, Φαρμακευτική Σχολή,
Φυσική Ιστορία, μάθημα, κατάργηση από τις γενικές εξετάσεις, έγκριση υπουργείου,
Προκόπιος Γεωργιάδης (Γεωργίου), ιερομόναχος, μαθήματα, βεβαίωση,
Γρηγόριος Τίμπας, μαθήματα, βεβαίωση,
Γεώργιος Μόρμορης, Δημήτριος Λεβούνης, Γεώργιος Καλούτσης, Στυλιανός Λογοθέτου Ζώτος, Θρασύβουλος Α. Ζαΐμης, μαθήματα, βεβαίωση,
Μιχαήλ Δαμηράλης, Ευστάθιος Γεωργαντόπουλος, ακροατής, βεβαίωση,
Κυριάκος Καλούτσης, Νικόλαος Χατζόπουλος, Γεράσιμος Σταματέλου, Νικόλαος Χωραφάς, Νικόλαος Ζερβός Δημητριάδης, Λουκάς Ιωάννου, Παναγιώτης Ηλιού Λίτσικας, Ιωάννης Κυριαζόπουλος, Κωνσταντίνος Λεκάτης, μαθήματα, βεβαίωση, εγγραφή,
Ιωάννης Αγαθονίδης (Αγαθωνίδης), τετραγωνισμός του Κύκλου, λύση προβλήματος, εξέταση, Κωνσταντίνος Νέγρης, Φίλιππος Ιωάννου, Γεώργιος Βούρης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113