Διάφορα

Υποφάκελος uoadl:59446 365 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1842-1843
Ταξιθετικός αριθμός:
5.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Ρίζος, Γραμματέας της Επικρατείας, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Λογότυπο, σύσταση υπουργείου προς πανεπιστήμιο,
Δωρεά, εφημερίδες, συντάκτες, Παναγιώτης Ι. Χαλκιόπουλος, Α. [Χρυσαν… (;)], Καρτερία, εφημερίδα,
Ανάκτορα, ταμίας,
Ενοίκιο, οικία,
Δημήτριος Μαυροκορδάτος, οικία, τριμελής επιτροπή, έκθεση,
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9