Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:59450 1163 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές


Χρονική κάλυψη:
1852-1853
Ταξιθετικός αριθμός:
216.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
36 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Περικλής Αργυρόπουλος, πρύτανης, επιστολή,
Εισαγγελέας Πρωτοδικείου Μαντινείας, Γιαννούλης Καραμάνος, διαθήκη, δημοσίευση, ποσό, πανεπιστήμιο, αντίγραφο,
διευθυντής, ανατομικοπαθολογικό μουσείο, έγγραφο, παρασκευάσματα, παθολογικά, αντικείμενα,
Ιωάννης Καρώρης, κληροδότημα, διαθήκη, ποσό, επιστολή, Σεβαστιανή Ιωάννη Καρώρη-Μ. Χαλκοκονδύλη, σύζυγος, χήρα, απόδοση,
Δήμαρχο Πατρών, Υπουργείο των Εσωτερικών, επιστολή, Ιωάννης Κ. Σούτσος, Νομάρχης Αχαϊας, κληροδότημα,
Δημήτριος Α. Κοκκάλης, εκ Ταταούλων, θανόντα, διαθήκη, κληροδότημα, ποσό
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, επιστολή, Διονύσιος Πύρρος, υδρόγειος σφαίρα, κληροδότημα, Αγγελική Καρυοφύλλη, ανιψιά, επιστολή, μεταφορά,
γραμματέας, Οθωμανική πρεσβεία, άγνωστος, κληροδότημα, ποσό.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36