Παθολογικό Ταμείο

Υποφάκελος uoadl:59465 336 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Παθολογικό Ταμείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του ταμείου (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1852-1853
Ταξιθετικός αριθμός:
358.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
28 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παθολογικό Ταμείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, καθηγητής ανατομίας, Στ. Σταυρινάκης διευθυντής, ανατομικο-παθολογικό Μουσείο, διορισμός, απολογία, Βασιλικό Διάταγμα, καθήκοντα, δαπάνες, προπαρασκευάσματα, μάθημα, ανατομικό θέατρο, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, πιστώσεις, χρηματικό ένταλμα, προπαρασκευαστής, δεύτερος, βοηθός, καθήκοντα, κατάλογος, παθολογικά αντικείμενα,
Σχολές, προϋπολογισμοί.
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.