Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:59475 1040 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1843-1844
Ταξιθετικός αριθμός:
173.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
7 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Ορκοδοσία, πρωτόκολλο, Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, υπάλληλοι, ονόματα,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Βασιλικό Διάταγμα (αριθ. 466/ 18 Οκτωβρίου 1843), προπαρασκευαστής, χημεία, διορισμός, Ηρακλής Μαυρογιάννης, Αλέξανδρος Βενιζέλος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7