Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:59479 699 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1853-1854
Ταξιθετικός αριθμός:
173.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
27 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ψύλλας, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Κωστής, πρύτανης, Κωνσταντίνος Κοσμίδης, προπαρασκευαστής, μάθημα, πειραματική φυσική, ορκοδοσία, διορισμός, Δημήτριος Στρούμπος,
Βεϊσεμβαχ, προπαρασκευαστής, όργανα, καθαρισμός,
Περικλής Αργυρόπουλος, προσωρινός υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ευθύμιος Θεολόγος, προπαρασκευαστής, μάθημα χημείας, ορκοδοσία, Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρόταση, Δημήτριος Καραμάνος, δίπλωμα, φαρμακοποιός, θέση, προπαρασκευαστής, Ξαυέριος Λάνδερερ, επιστολή,
Λεωνίδας Ευαγόρας, κλητήρ, Αστεροσκοπείο, διορισμός, Γεώργιος Βούρης, Διευθυντής Αστεροσκοπείου, ευχαριστίες, μαθήματα, παράδοση, Παναγιώτης Αντωνίου, κλητήρ, Αστεροσκοπείο, Πέτρος Άγγελος, φύλακας.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27