Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:59480 609 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1853-1854
Ταξιθετικός αριθμός:
133.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
18 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Κωστής, πρύτανης, Θεόδωρος Αφεντούλης, Γεώργιος Πρινάρης, έγκριση, άδεια απουσίας, μισθός, Αλέξιος Πάλλης, άδεια, λόγοι υγείας, Γεώργιος Δαμιανός, υπογραμματέας Πανεπιστημίου, άδεια απουσίας, βεβαίωση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18