Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:59482 684 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1853-1854
Ταξιθετικός αριθμός:
228.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
39 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
κοσμήτορας, Νομική σχολή, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρώην κοσμήτορας, Νομική σχολή,
καθηγητές, τακτικοί, επίτιμοι, πρόσκληση, εκλογή, μέλη, Σύγκλητος,
κοσμήτορες, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Θεολογική σχολή,
Σπυρίδων Πήλληκας, Νομική σχολή,
Γεώργιος Πρινάρης, Ιατρική σχολή,
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Φιλοσοφική σχολή,
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, Φιλιππος Ιωάννου, Αλέξανδρος Βενιζέλος, Θεόδωρος Μανούσης, Γεώργιος Μακκάς, μέλη, Σύγκλητος,
Εκλογές, Κοσμητορικές, πρακτικά, αντίγραφο,
Γεώργιος Ράλλης, Ιωάννης Σούτσος, υποψήφιοι, κοσμήτορες, Νομική σχολή,
Αλέξιος Πάλλης, Γεώργιος Μακκάς, υποψήφιοι, κοσμήτορες, Ιατρική σχολή,
Ξαυέριος Λάνδερερ, Ιωάννης Βενθύλος, υποψήφιοι, κοσμήτορες, Φιλοσοφική σχολή,
κοσμητορικές εκλογές, Θεολογική σχολή, διενέργεια, αδυναμία, προβλήματα,
εγκαθίδρυση νέων αρχών Πανεπιστημίου, τελετή, επιστολές- προσκλήσεις, πρύτανης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Γενικός Γραμματέας των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Σ. Σκούφος, Γυμνασιάρχες Αθηνών, καθηγητές γυμνασίων, Πρόεδρος Αρχαιολογικής Εταιρείας και μέλη Συμβουλίου, Διευθυντής Γαλλικής Σχολής, Διευθυντής Πολυτεχνικού Σχολείου, Διευθυντής Ριζαρείου Σχολής, Πρόεδρος Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας,
Διοικητής Εθνικής Τράπεζας, Συντάκτες εφημερίδων
καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές,
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης, πρόσκληση, καθηγητές, πρυτανικές αρχές, αρχαιρεσίες, τρεις υποψήφιοι, διαδικασία,
Φίλιππος Ιωάννου, Γεώργιος Μακκάς, Ηρακλής Μητσόπουλος, εκλογή, μέλη, Σύγκλητος,
Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, Νικόλαος Κωστής, πρύτανης, εκλογές, βουλευτής, διαδικασία, ψήφοι, διαλογή, εκπροσώπηση, Σπυρίδων Πήλληκας, εκλογή, βουλευτής,
Περικλής Αργυρόπουλος, προσωρινός, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, διορισμός, πρύτανης, ακαδημαϊκό έτος 1854-55, κοινοποίηση,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Θεόδωρος Μανούσης, τρείς, υποψήφιοι, πρυτάνεις, εκλογή, συνεδρίαση, πρακτικά,
κοσμητορικές εκλογές, Νομική σχολή, πρακτικά, Γεώργιος Ράλλης, Ιωάννης Σούτσος, διαδικασία, κοσμήτορες, υποψήφιοι.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39