Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:59484 843 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του


Χρονική κάλυψη:
1853-1854
Ταξιθετικός αριθμός:
580Β.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
12 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση, Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 9 σελίδες στη γερμανική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ψύλλας, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Δαμιανός Γεωργίου, αναφορά, μάθημα, ανατομία, κατάσταση, δαπάνες, χρηματικό ένταλμα, πίστωση, πληρωμή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12