Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Υποφάκελος uoadl:59485 587 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1853-1854
Ταξιθετικός αριθμός:
408.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
10 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ψύλλας, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, μάθημα, χημεία, διδασκαλία, έξοδα, χρηματικό ένταλμα,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, αναφορά, μάθημα, χημεία, δαπάνες, κατάσταση, πίστωση, χρηματικό ένταλμα,
Δημήτριος Στρούμπος, μάθημα, πειραματική φυσική, διδασκαλία, έξοδα, αποδεικτικά, χρηματικό ένταλμα.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10