Παθολογικό Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:59487 879 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Παθολογικό Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)


Χρονική κάλυψη:
1853-1854
Ταξιθετικός αριθμός:
357.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παθολογική ανατομία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εργαστήρια
Δαπάνες
Εξοπλισμός
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Στέφανος Σταυρινάκης, Διευθυντής Ανατομικο-Παθολογικού Μουσείου, προϋπολογισμός, δαπάνες, κατάσταση, αγορά, εργαλεία, οινόπνευμα, παρασκευάσματα, σκεύη, κιβώτια, αρμάρια, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, αποδεικτικά, χρηματικό ένταλμα,
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης, Στρατιωτικό νοσοκομείο, παθολογικά παρασκευάσματα.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9