Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Υποφάκελος uoadl:59488 647 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1853-1854
Ταξιθετικός αριθμός:
305.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
19 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης, Ξαυέριος Λάνδερερ, μάθημα, φαρμακογνωσία, φαρμακολογική συλλογή, φάρμακα, έλλειψη, αντικατάσταση, κατάλογος, ποσό, χορηγία, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, συλλογή, Ratka, αγορά, απλήρωτος, έξοδα, ετήσια,
φαρμακευτική χημεία, συνταγολογία, γυμνάσματα,
μάθημα, διδασκαλία, έξοδα, χρηματικό ένταλμα,
Χημείο, μεταφορά, ανατομικό θέατρο, πρόταση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19