Εθνική Βιβλιοθήκη

Υποφάκελος uoadl:59489 1005 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

Χρονική κάλυψη:
1853-1854
Ταξιθετικός αριθμός:
310.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
43 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 3 σελίδες στην αγγλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Κωστής, πρύτανης,
βιβλία, δωρεά, Κωνσταντινούπολη, Πρέσβης, βιβλιοθήκη, Αμερική, Δανιμαρκία, έγγραφα, έγκυρη, επιστροφή,
Αλέξανδρος Κ. Ιωνίδης, Βοτανική, διδασκαλία, ελληνική ανθολογία, Libthorpe, αποστολή, κιβώτια, δύο, Πολυτεχνείο, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου, οικογένεια Ιωνιδών, δωρεά, επιβεβαίωση, αποστολή, Εφορεία Βιβλιοθήκης, βιβλίο, εφημερίδα, περιοδικό, εκδιδόμενο, αντίτυπο, Δημόσια Βιβλιοθήκη, νόμος, περί επιστημονικών και τεχνολογικών συλλογών,
Αντώνιος Κριεζής, Πρωθυπουργός, Υπουργός των Ναυτικών, Ιωάννης Κορωναίος, εκ Κυθήρων, πίνακας, θέμα, ναυτικό, δωρεά,
Περικλής Αργυρόπουλος, πρύτανης, βιβλίο, δωρεά, αγγλική γλώσσα,
Πάνος Ηλιόπουλος, Φιλοσοφική σχολή, φοιτητής, πρακτική Στενογραφία, σύγγραμμα, αντίτυπο, δωρεά (προσφορά), πρύτανης, ευχαριστήρια επιστολή,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Έφορος Εθνικής Βιβλιοθήκης, Τυπογραφία Τρωάδος, σύγγραμμα, καθηγητής Φορχάμερ, δωρεά, βιβλιοθήκη,
Εφορεία Βιβλιοθήκης, πρυτανικές αρχές, λογοδοσία,
προσφορές,
Αλέξανδρος Κ. Ιωνίδης, αντίτυπα, πρυτανικοί λόγοι, υπότροφοι,
Τελωνείο, Πειραιάς, πακέτα, βιβλία, παραλαβή,
βιβλία, δωρεά, κατάλογος, βιβλιοθήκη.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43