Ανθρωπολογικό Μουσείο

Υποφάκελος uoadl:59490 870 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανθρωπολογικό Μουσείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1853-1854
Ταξιθετικός αριθμός:
356.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
3 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανθρωπολογία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Μουσεία
Συλλογές
Ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας
Εργαστήρια
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Μιχαήλ Τοσίτσας, δωρητής, επιστολή, πρύτανης, προσφορά, μούμια, γυναίκα, επιστολή, ευχαριστήρια.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3