Διαγωνίσματα - Βραβεία

Υποφάκελος uoadl:59491 1064 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Χρονική κάλυψη:
1853-1854
Ταξιθετικός αριθμός:
225.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
11 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποιητικοί Αγώνες
Λέξεις-κλειδιά:
Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Κωστής, πρύτανης, Αμβρόσιος Ράλλης, ποιητικός διαγωνισμός, κατάθεση, ποσό,
Νικόλαος Κωστής, Φίλιππος Ιωάννου, Στέφανος Κουμανούδης, Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, επιτροπή κρίσης,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, επιστολή, ορισμός, κριτής,
απόφαση, βράβευση, αντίτυπα, απεσταλμένα,
Άπατρις, ποίημα, βραβείο, Θεόδωρος Ορφανίδης, ποιητής (δημιουργός), Ώραι Σχολής, ποίημα, στέφανος επαίνου, Γ. Ζαλακώστας,
Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Πρόεδρος της Βουλής, καθηγητές, υφηγητές, επιστολή-πρόσκληση, τελετή, φοιτητές, ορισμός, υπεύθυνοι, τήρηση τάξης.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11