Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:59492 873 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1853-1854
Ταξιθετικός αριθμός:
216.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
24 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Κωστής, πρύτανης,
Ιωάννης Κατριμάτσης, διαθήκη, περιουσία, οικία, κινητή περιουσία, κληροδότημα,
Σπυρίδων Πήλληκας, έγγραφο, γνωμοδότηση, γνήσια, διαθήκη
Παναγιώτης Χαραλάμπους, διαθήκη, κληροδότημα, ποσό, διάθεση, αγορά βιβλίων, εξυπηρέτηση, ανάγκες, κατεπείγουσες, ανατομικό θέατρο, διασκευή,
Υπουργείο των Εξωτερικών, Γ Φρεαρίτης, υποπρόξενος Ελλάδος, Βραϊλα, Νικόλαος Β. Μακρής, διαθήκη, κληροδότημα,
Υπουργείο των Εσωτερικών, Υπουργείο των Οικονομικών, Νικόλαος Κωστής, πρύτανης, Ιωάννης Σούτσος, νομάρχης, διαθήκη, κληρονόμος, Πανεπιστήμιο, ποσό, γραμμάτιο,
Υπουργείο των Εξωτερικών, Άγγελος Γιαννικέσης, Πρόξενος Ελλάδος στην Τεργέστη, Νικόλαος Ζωσιμάς, νομίσματα.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24