Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:59494 897 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1853-1854
Ταξιθετικός αριθμός:
17.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
68 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Διεύθυνση Διοικητικής Αστυνομίας Αθηνών και Πειραιώς, Νικόλαος Κωστής, πρύτανης,
αίτημα, κατάλογος, ονομαστικός, φοιτητές, αποστολή, αστυνομία, τήρηση ησυχίας,
Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, αίτημα, αποστολή, φοιτητές, αριθμός, εσωτερικό, εξωτερικό, ελληνικό κράτος,
Γεώργιος Καλληστρόπουλος, βεβαίωση ασθενείας,
Γεώργιος Κ. Βούρης, Διευθυντής Αστεροσκοπείου, χρηματικό ένταλμα, έξοδα, μηνιαία,
Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, μετεωρολογικές παρατηρήσεις, Κωνσταντίνος Μάτσας, υπότροφος κυβερνήσεως, αναφορά, πίστωση, ποσό,
Γεώργιος Κ. Βούρης, ένορκος, καθήκοντα, εξαίρεση, υπουργός Δικαιοσύνης, παραίτηση, αναφορά, διευθυντής, δικαιώματα, ασφάλεια, μισθοδοσία, υπάλληλοι,
Εθνική Τράπεζα, γενικός ισολογισμός,
δέμα, σφραγισμένο, τιμαλφή, φύλαξη, Εθνική Τράπεζα, Διοικητής,
Τελώνης Πειραιώς, όργανα φυσικής, κιβώτια, Δημήτριος Στρούμπος, ελεύθερα τέλους,
Η επί των συνδρομών προς ανέγερσιν του Ελλ. Πανεπιστημίου Επιτροπή, υπουργείο Οικονομικών, τελωνείο, τέλος, πληρωμή, ωρολόγιο,
Διεύθυνσις της Βασιλικής Τυπογραφίας και Λιθογραφίας, Υπουργείο των Οικονομικών, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχη,
μαθήματα, πρόγραμμα διδασκαλίας, Πανεπιστήμιο Όθωνος, Φιλοσοφική σχολή, Νομική σχολή, Ιατρική σχολή, εξάμηνο, χειμερινό, θερινό.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74