Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:59500 763 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος   

Χρονική κάλυψη:
1853-1854
Ταξιθετικός αριθμός:
17.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
14 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 1 σελίδα στη γαλλική γλώσσα με τον ισολογισμό του 1847 και 1 σελίδα με τον ισολογισμό του 1850.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
μέρισμα, ισολογισμός, Εθνική τράπεζα,
πρόγραμμα, μαθήματα, έγκριση, εκτύπωση,
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης, αίτημα, κοσμήτορες, σχολές, πρόγραμμα, μαθήματα, δαπάνες, προϋπολογισμός,
θερινές διακοπές, καθηγητές, σχολές, μαθήματα, πρόγραμμα, χειμερινό εξάμηνο, σύνταξη,
Γενικός ισολογισμός, Εθνική Τράπεζα, ενεργητικό και παθητικό, κατάσταση,
Νικόλαος Κωστής, Πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, μαθήματα, προτεινόμενα, χειμερινό εξάμηνο,
μαθήματα, πρόγραμμα, χειμερινό εξάμηνο, Θεολογική σχολή, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Δαμιανός Λιβερόπουλος, μαθήματα, προτεινόμενα.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16