Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:59517 920 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων


Χρονική κάλυψη:
1854-1855
Ταξιθετικός αριθμός:
228.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
32 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Περικλής Αργυρόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Ιωάννης Ολύμπιος, διορισμός, πρύτανης, ακαδημαϊκό έτος 1855-56, κοινοποίηση, κοσμήτορες, έγγραφο,
ψηφοφορία, πρυτανικό αξίωμα, τρεις υποψήφιοι, Ιωάννης Ολύμπιος, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Ηρακλής Μητσόπουλος, πρόσκληση, διεξαγωγή, ημερομηνία, πρακτικά,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, πρύτανης, κοσμητορικές εκλογές,
κοσμήτορες, διορισμός, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Θεολογική σχολή,
Ιωάννης Σούτσος, Νομική σχολή,
Γεώργιος Μακκάς, Ιατρική σχολή,
Στέφανος Κουμανούδης, Φιλοσοφική σχολή,
Ιωάννης Σούτσος, Παύλος Καλλιγάς, υποψήφιοι, Κοσμήτορες, Νομική σχολή,
Γεώργιος Μακκάς, Γεώργιος Πρινάρης, υποψήφιοι, κοσμήτορες, Ιατρική σχολή,
Στέφανος Κουμανούδης, Θεόδωρος Ορφανίδης, υποψήφιοι, κοσμήτορες, Φιλοσοφική σχολή, πρακτικά,
Κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, πρόταση, εκλογές, διενέργεια, αδυναμία,
κοσμήτορες, διορισμός, ακαδημαϊκό έτος 1854-55,
Γεώργιος Ράλλης, Νομική σχολή,
Αλέξιος Πάλλης, Ιατρική σχολή,
Ξαυέριος Λάνδερερ, Φιλοσοφική σχολή, κοινοποίηση,
καθηγητές, τακτικούς, επίτιμους, έκτακτους, εκλογή, μέλη συγκλήτου,
Σπυρίδων Πήλληκας, Γεώργιος Πρινάρης, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Περικλής Αργυρόπουλος, Θεόδωρος Μανούσης,
Γεώργιος Μακκάς, Φίλιππος Ιωάννου, Ηρακλής Μητσόπουλος,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, Φίλιππος Ιωάννου,
Γεώργιος Μακκάς, Αλέξανδρος Βενιζέλος, εκλογή, μέλη, Σύγκλητος,
εγκαθίδρυση νέων αρχών Πανεπιστημίου, τελετή, πρύτανης, επιστολές- προσκλήσεις, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Γενικός Γραμματέας των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Γυμνασιάρχης Αθηνών, Γεώργιος Γεννάδιος, Νικόλαος Χορτάκης, Γυμνασιάρχης Αθηνών, Διευθυντής Πολυτεχνικού Σχολείου, Διευθυντής Δημοτικών σχολείων, Έφορος Βιβλιοθήκης, Συντάκτες εφημερίδων, Αθηνά, Ελπίς, Πανελλήνια ταχύπτερος φήμη, Διευθυντής Γαλλικής Σχολής, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές,
πρόσκληση, σύσκεψη, μέλη, Σύγκλητος.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32