Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Υποφάκελος uoadl:59522 832 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους


Χρονική κάλυψη:
1854-1855
Ταξιθετικός αριθμός:
305.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
23 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ξαυέριος Λάνδερερ, φαρμακολογική συλλογή, συμπλήρωση, φάρμακα, έλλειψη, αντικατάσταση, υάλινες φιάλες, φάρμακα, φυτικά, εγγραφή, κατάλογοι, ποσό, έγκριση, πίστωση, χρηματικό ένταλμα, Νικόλαος Κωστής,
φαρμακολογία, συνταγολογία, αναλυτική φαρμακευτική χημεία, μάθημα, γυμνάσματα, έξοδα, πίστωση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23