Διαγωνίσματα - Βραβεία

Υποφάκελος uoadl:59525 868 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Χρονική κάλυψη:
1854-1855
Ταξιθετικός αριθμός:
225.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
23 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποιητικοί Αγώνες
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, πρύτανης, Αλέξανδρος Ιωνίδης, πρυτανικοί λόγοι, ποιητικό διαγώνισμα, αντίτυπα,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, διοικητής, Εθνική Τράπεζα, βραβείο, ποσό, παραλαβή, απόδειξη,
Αμβρόσιος Ράλλης, ποιητικός διαγωνισμός, κριτές, έκθεση, αποστολή, παραλαβή,
Στέφανος Κουμανούδης, κριτής, διορισμός, ποιητικός διαγωνισμός, τελετή, αντικατάσταση, παραίτηση,
Γενικός Γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Αμβρόσιος Ράλλης, ποιητικός διαγωνισμός, βραβείο, ποσό, παραλαβή, Εθνική Τράπεζα, κατάθεση, διεξαγωγή, ημερομηνία, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Φίλιππος Ιωάννου, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Στέφανος Κουμανούδης, Ευθύμιος Καστόρχης, Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, κριτές, εκλογή,
Υπουργείο των Εξωτερικών, έκθεση, αντίτυπα,
επέτειο εθνεγερσίας, τελετή, Αγία Ειρήνη, ποιητικός διαγωνισμός, Αμβρόσιος Ράλλης, προσκλήσεις, Πρωθυπουργός, Υπουργοί, Πρόεδρος της Βουλής, καθηγητές, φοιτητές,
Κωνσταντίνος Τσοκάνος, δωρεά, βραβείο, συγγραφή ή μετάφραση, πόνημα φιλοσοφικό ή φιλολογικό,
έγκριση, Οικογένεια Ιωνιδών, βράβευση, σύγγραμμα, χειρουργική, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, παραλαβή, ποσό,
Ξαυέριος Λάνδερερ, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Δημήτριος Μαυροφρύδης, Αριστείδης Κυπριανός, διδακτορικές εξετάσεις, άριστα, βραβείο.
Πρόεδρος Βουλής, Πρόεδρος Γερουσίας, Βουλευτές, Γερουσιαστές, αντίτυπα, πρυτανικός λόγος, ποιητικός διαγωνισμός.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23