Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:59554 806 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1843-1844
Ταξιθετικός αριθμός:
133.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
8 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Σπυρίδων Τρικούπης, υπουργός, Γραμματέας της Επικρατείας, Ιωάννης Βούρος, άδεια απουσίας,
Γκίκας Δοκός, Γραμματέας του Πανεπιστημίου, άδεια απουσίας,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Γεώργιος Δαμιανός, γραμματέας,
Κωνσταντίνος Αθανασίου, κλητήρας, άδεια
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8