Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:59557 907 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1843-1844
Ταξιθετικός αριθμός:
196.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
108 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Καθηγητές, υφηγητές, διδασκαλία, μισθοδοσία, Όθων, Μιχαήλ Σχινάς,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, υφηγητές, δοκιμασία, προσόντα,
Διακοπή διδασκαλία, βλάβη πανεπιστημίου,
Εθνική Συνέλευση,
Σπυρίδων Πήλληκας, Πέτρος Στρούμπος, Στέφανος Γαλάτης, Θεόδωρος Μανούσης, Κωνσταντίνος Σχινάς, Περικλής Αργυρόπουλος,
Ν. Γ. Κοντζίας, αίτηση, διδασκαλία, υφηγητής, φιλοσοφία, Νεόφυτος Βάμβας, κοσμήτορας,
Λέον Μελάς, Γραμματέας της Επικρατείας,
Κωνσταντίνος Μαυρογιάννης, Κλινική Ιατρική, παραδόσεις,
Δαμιανός Γεωργίου, κοσμήτορας, Στρατιωτικό Νοσοκομείο, αίτηση, κλινική διδασκαλία, απόρριψη, Νικόλαος Πετσάλης, ιατρός,
Δαμιανός Γεωργίου, κοσμήτορας, έκθεση, Μαυρογιάννης, διαμαρτυρία, Νικόλαος Κωστής, Ιωάννης Βούρος,
Ι. Α. Τυπάλδος, πρωτοδίκης, αίτηση, υφηγητές,
Σπυρίδων Τρικούπης, Γραμματέας της Επικρατείας, Ιωάννης Βούρος, μάθημα, κλινική διδασκαλία,
Ανδρέας Αντωνόπουλος, υφηγητής, φυσικό δίκαιο,
Νεόφυτος Βάμβας, κοσμήτορας, Δημήτριος Στρούμπος, διορισμός, Πειραματική Φυσική,
Αχελωϊδης, ιατρός, διδασκαλία, Βοτανική,
Πέτρος Δόξας, υφηγητής, Βοτανική,
Ιωάννης Κωλέττης, Ιωάννης Λεβαδεύς - Νικολαϊδης, διδασκαλία,
Νικόλαος Κωστής, μαιευτική, φαρμακολογία,
Στέφανος Γαλάτης, διδασκαλία, εμπορικός νόμος,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, καταγγελία μη διδασκαλίας μαθήματος
Πέτρος Στρούμπος, διδασκαλία, Πολιτική Δικονομία
Σπυρίδων Πήλληκας, παραδόσεις, αναστολή, πιστοποιητικό υγείας,
Διδασκαλία μαθημάτων, σύσταση Υπουργείου
Μισαήλ Αποστολίδης, κοσμήτορας, Θεόκλητος Φαρμακίδης, μη έναρξη μαθημάτων, διαβίβαση προτάσεων,
Δαμιανός Γεωργίου, κοσμήτορας, μη έναρξη μαθημάτων, Ιωάννης Βούρος, Ιωάννης Νικολαϊδης – Λεβαδεύες,
Βασίλειος Οικονομίδης, υφηγητής, διδασκαλία, Ρωμαϊκό Δίκαιο, Παύλος Καλλιγάς, Σπυρίδων Πήλληκας,
Πέτρος Δόξας, υφηγητής, Βοτανική, διδασκαλία
Ιωάννης Ολύμπιος, διδασκαλία, χειρουργική κλινική,
Ι. Α. Τυπάλδος, αίτηση, διδασκαλία, Συνταγματικό Δίκαιο, απόρριψη
Ερρίκος Τράιμπερ, Στρατιωτικό Νοσοκομείο, μάθημα, Κλινική χειρουργική, Ιωάννης Ολύμπιος, Δημοτικό Νοσοκομείο,
Κανονισμός πανεπιστημίου, σχέδιο, τροποποίηση
Νεόφυτος Βάμβας, κοσμήτορας, διδασκαλία μαθημάτων
Κωνσταντίνος Νέγρης, μαθηματικά, κατάργηση έδρας, απόλυση, Γεώργιος Βούρης, διασκαλία,
Ερρίκος Ουλέριχος, απόλυση, Λουδοβίκος Ρόος (Ρος), διδασκαλία, Λατινική Φιλολογία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108