Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:59564 752 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1843-1844
Ταξιθετικός αριθμός:
580Β.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
30 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση, 4 έγγραφα είναι στα Γαλλικά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης
Δαμιανός Γεωργίου, διευθυντής, ανατομικό ταμείο - θέατρο, πλουτισμός, δαπάνες,
Νικόλαος Μαντζαράκης, συνοδός Όθωνα, δωρεά
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, σκελετός, κρανία, Βιέννη, Αμβρόσιος Ράλλης, Γεώργιος Σίνας,
Μικροσκόπιο, δωρεά ομογενών,
Έξοδα, κατάλογος,
Χειρουργικά εργαλεία, φαρμακολογική συλλογή, αίθουσα (δωμάτιο) παραχώρηση,
Παθολογικά παρασκευάσματα, προμήθεια, αγορά,
Ιωάννης Βούρος, αγορά υλών
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30