Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Υποφάκελος uoadl:59565 897 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1843-1844
Ταξιθετικός αριθμός:
408.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
10 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Σπυρίδων Τρικούπης, Γραμματέας της Επικρατείας, Χημεία, προϋπολογισμός, τακτικές δαπάνες,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, έξοδα,
Πολυτεχνικό Σχολείο, Νομισματοκοπείο, Βασιλικό Φαρμακείο, χημικά όργανα, Χριστιανός (Κρίστιαν) Χάνσεν, Γκίκας Δοκός,
Βασιλικό Διάταγμα (αριθ. 1466), πιστώσεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10