Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:59568 818 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:


Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1843-1844
Ταξιθετικός αριθμός:
6.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
7 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Υπουργείο Εσωτερικών, γραμματεία, κήπος πανεπιστημίου, βοτανικός κήπος,
Κεντρικό Ταμείο, δαπάνες
Βασιλικό Τυπογραφείο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7