Εκπαίδευση

Υποφάκελος uoadl:59571 1225 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1843-1844
Ταξιθετικός αριθμός:
6.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
129 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Δημητρακόπουλος, ενημέρωση φοίτησης, ακροατές, κατάργηση
Φοιτητές, ονόματα, αίτημα, συγγράμματα
Φαρμακευτική, διδασκαλία, εξέταση
Βασιλικό Διάταγμα, καθομολογήσεις, διδακτόρων, τελειοδίδακτων,
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, εξετάσεις, Φαρμακευτική
Φαρμακευτικό Σχολείο, μαθήματα, εξέταση
Λάμπρος Κραμμύδας, φοιτητής, Φαρμακευτική, εξέταση
Α. Φανόπουλος, φοιτητής, Νομική Σχολή, εξετάσεις
Κωνσταντίνος Κόμνος, μαθήματα, Ιατρική Σχολή
Μιλτιάδης Εμμιανδής, μαθήματα, Ιατρική Σχολή
Στέφανος Μαυρογένης, μαθήματα, Ιατρική Σχολή
Δημήτριος Αυγερινός, μαθήματα, Ιατρική Σχολή
Ηλίας Αριστοκλής, μαθήματα, Φιλοσοφική Σχολή
Μιχαήλ Φακίδας, μαθήματα, Φιλοσοφική Σχολή
Γρηγόριος Καστρινός, μαθήματα, Ιατρική Σχολή
Γ. Χρυσοβέργης, γυμνασιάρχης, έκθεση, απολυτήρια
Κωνσταντίνος Ματζανός, μαθήματα, Φιλοσοφική Σχολή
Αθανάσιος Πλούμας, μαθήματα, Φαρμακευτικό Σχολείο
Αριστείδης Κασιμάκης (Κασιμάτης ;), Χ. Α. Αργυρόπουλος, Β. Κ. Νικολόπουλος, Π. Πυλαρηνός, μαθήματα, Νομική Σχολή
Σπυρίδων Σμυρνέλης, μαθήματα, Ιατρική Σχολή
Αντώνιος Σιώτης, μαθήματα, Φιλοσοφική Σχολή
Θεόδωρος Θεοδωράκης, μαθήματα, Νομική Σχολή
Εξετάσεις, μαθητές, Ναύπλιο
Χριστόδουλος Αργυρόπουλος, Α. Φανόπουλος, Ε. Καλληγάρης, Αριστείδης Κασιμάκης, μαθήματα, Νομική Σχολή
Γυμνασιάρχης, Γυμνάσιο Α΄ Αθηνών, εξετάσεις, μαθητές
Δημήτριος Λάσκαρης, μαθήματα, Φιλοσοφική Σχολή
Σεραφείμ Γεωργιάδης, Νικόλαος Καλληγάρης,
Ζαχαρίας Μιχαηλίδης, Ιωάννης Κουμπάρης, Εμμανουήλ Βληθός, Απόστολος Κουτσούκης, Ιωάννης Καρατζάς,
Δημήτριος Νικολαϊδης, Παναγιώτης Βάλλας, Δημήτριος Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος Ανδρεάδης, μαθήματα, Φιλοσοφική Σχολή,
Ιωάννης Σαλιμίσκος, φοιτητής, μαθήματα,
Δημήτριος Ελευθεριάδης, φοιτητής, μαθήματα, Φιλοσοφική Σχολή,
Μισαήλ Αποστολίδης, κοσμήτορας, Άνθιμος Τιβεριοπολίτης, υπουργείο, πληροφορίες,
Ηρακλής Μαυρογιάννης, φοιτητής, Φαρμακευτική Σχολή, εξετάσεις, Δαμιανός Γεωργίου, κοσμήτορας,
Τζανετίδης, Φαρμακευτικό Σχολείο,
Περικλής Ζαχόπουλος, αίτημα, υπουργείο, μη εγγραφή,
Ηρακλής Μαυροϊωάννης, προπαρασκευαστής, Χημεία, Φαρμακευτικό Σχολείο,
Διονύσιος Παναγιώτου, φοιτητής, Ιατρική Σχολή, μαθήματα,
Αριστείδης Ρωσσέτας, φοιτητής, Φιλοσοφική Σχολή, μαθήματα,
Ιωάννης Μινώτας, Γαλλική και Ιταλική Φιλολογία, φοιτητής, Αλεξάνδρεια,
Φραγκίσκος Παλαμίδης, φοιτητής, Νομική Σχολή, μαθήματα,
Ιωάννης Πολίτου, Διονύσιος Ασημακόπουλος, Ι. Λευρεβίδης (;), Αλέξανδρος Ρούσσος, Ιωάννης Καλατζής, Γεράσιμος Δραπανιώτης, Ιάκωβος Μπαρότζης, Ν. Μεγουλές, Ν. Μαγούλας,
αίτημα, εγγραφή, Φαρμακευτικό Σχολείο,
Κ. Α. Χαντσερής, αίτημα, εγγραφή, αλλοδαπός
Μιλτιάδης Δενδρινός, Αναστάσιος Γαϊτας,
αίτημα, εγγραφή, εξεταστική επιτροπή,
Ν. Αντύπας, αίτημα, εγγραφή,
Γεώργιος Ρέσσος, αίτημα, εγγραφή, αλλοδαπός, Ιόνιος Ακαδημία,
Εγγραφή φοιτητών, Φαρμακευτικό Σχολείο, υπουργική απόφαση,
Ιωάννης Ολύμπιος, αίτημα, φοιτητές, ονόματα,
Γεώργιος Αλέξιος, φοιτητής, Νομική Σχολή, μαθήματα,
Δημήτριος Άννινος, φοιτητής, Νομική Σχολή, μαθήματα,
Ιωάννης Μπαρμπαρήγος, μη εγγεγραμμένος, φοιτητής, αναφορά, Υπουργείο,
Ν. Γ Σολιώτης, τακτικός ακροατής, Νομική Σχολή,
Πολυζώης Πενμικιάδης (;), ελληνοδιδάσκαλος, Προξενείο, Ανδριανούπολη,
Διονύσιος Ασημακόπουλος, φοιτητής, Φαρμακευτικό Σχολείο,
Δήμος Δημητρακόπουλος, αίτημα, εγγραφή,
Ιωάννης Κυριαζόπουλος, φοιτητής, Φαρμακευτικό Σχολείο, Ξαυέριος Λανδερέρ, βεβαίωση,
Διδακτικά βιβλία, έλλειψη, αναφορά, υπουργείο, έκδοση, συγγράμματα, μεταφράσεις, Σπυρίδων Πήλληκας, Νεόφυτος Βάμβας, Δαμιανός Γεωργίου
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129