Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Υποφάκελος uoadl:59572 1044 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)

Χρονική κάλυψη:
1843-1844
Ταξιθετικός αριθμός:
6.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
14 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εξεταστική Επιτροπή
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Αλλοδαποί φοιτητές
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης
Εξεταστική Επιτροπή, Νεόφυτος Βάμβας, Θεόδωρος Μανούσης, Σπυρίδων Ζερβός, Γεράσιμος Άννινος, Γεώργιος Ρώσσης, Δημήτριος Σλάβης, Αναστάσιος Ναίτος, Ιωάννης Μινωτής, Μιλτιάδης Δενδρινός, εξετάσεις,
Αριστείδης Κουμπάρης, Δημήτριος Τζερκιατιάνος, Γεώργιος Στεφάνου, Δημήτριος Αναστασίου,
Νικόλαος Φαρμακίδης, Θ. Βρασούκας, δάσκαλος, Π. Θεοχαρίδης,
Παναγιώτης Τζανετίδης, εξέταση, Φαρμακευτικό Σχολείο,
Δημήτριος Πετρίδης, Αναστάσιος Πλέσσας, Γεώργιος Ιωάννιδης, εξέταση,
Νικόλαος Σουρβαλής, Κωνσταντίνος Τσιλιάνης, Αλέξανδρος Μακρής, εξέταση,
Κάρολος Φαβρίκιος, καθηγητής, Κικέρωνας, λόγος, σχολεία, έκδοση,
Θεόδωρος Νεγρεπόντης, φοιτητής, εγγραφή, Ιατρική Σχολή,
Κωνσταντίνος Λομβάρδος, εγγραφή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14