Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:59575 913 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης
προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1844-1845
Ταξιθετικός αριθμός:
173.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
23 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Διορισμός, παύση, προσωπικό,
Γκίκας Δικός, γραμματέας, πρόσκληση, Πρακτικά Βουλής,
Προπαρασκευαστής, διορισμός, χημείο, Ι. Κιζάνης, μισθός, Αλέξανδρος Βενιζέλος, Ξαυέριος Λανδερέρ, Ηρακλής Μαυρογιάννης, Ιωάννης Κωλέττης, υπουργός,
Φυσική Ιστορία, διορισμός, προπαρασκευαστής, Βουλή, άδεια,
Φυσική, διορισμός, προπαρασκευαστής,
Γεώργιος Τυπάλδος – Κοζάκης, διορισμός, έφορος, Εθνική Βιβλιοθήκη, Βασιλικό Διάταγμα 4103/18-12-1844, Γκίκας Δοκός, τίτλος, Επίτιμος Καθηγητής,
Α. Ασημακόπουλος, αίτημα, διορισμός, προπαρασκευαστής, Χημεία,
Παναγιώτης Τζανετίδης, αίτημα, διορισμός, προπαρασκευαστής, Χημεία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23