Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:59577 1250 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη
διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1844-1845
Ταξιθετικός αριθμός:
196.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
69 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, διδασκαλία, καθηγητές, υφηγητές,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Κωλέττης, υπουργός, καθυστέρηση, μαθήματα, έναρξη, επίπληξη, σκάνδαλο, έξοδα, προϋπολογισμός,
Φαρμακολογία, μάθημα, ανάθεση, Ιωάννης Νικολαϊδης- Λεβαδεύς, Νικόλαος Κωστής, Αλέξανδρος Πάλλης, Ι. Βούρης, Κωνσταντίνος Μαυρογιάννης, Αναστάσιος Λευκίας, Ιωάννης Ολύμπιος, Κοσμήτορας,
Φιλοσοφική, μαθήματα,
Ξαυέριος Λάνδερερ, ετερόχθων, απόλυση, μάθημα Χημεία, εργασία, Αλέξανδρος Βενιζέλος,
Γεώργιος Βούρης, μάθημα, Φυσική, διδασκαλία, αίτημα, φοιτητές, ονόματα,
Αχελωίδης, αίτημα, διορισμός, μάθημα, Φυσιολογία, αίτημα
Φαρμακολογία, φοιτητές, ονόματα,
Φραγκίσκος Πυλαρινός, μάθημα, φοιτητές, ταραχές, κινητοποιήσεις,
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, αίτημα, διδασκαλία, υφηγητής,
Γεώργιος Ράλλης, Εμπορικό Δίκαιο, διδασκαλία,
Δαμιανός Γεωργίου, μαθήματα, παράδοση,
Διορισμός, μετάθεση, καθηγητές, μαθήματα, μεταβίβαση, υπόμνημα, Υπουργείο,
Βασίλειος Οικονομίδης, αίτημα, διδασκαλία, Ρωμαϊκό Δίκαιο,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, διδασκαλία, Ελληνική Φιλολογία,
Πειραματική Φυσική, αίτημα, φοιτητές, ονόματα, πειράματα, εκτέλεση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69