Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού

Υποφάκελος uoadl:59578 1134 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την
αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια 

Χρονική κάλυψη:
1844-1845
Ταξιθετικός αριθμός:
119.6
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
4 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστημονικά συνέδρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Σύνοδος, Φυσικοί, Ιταλία, αποστολή, αντιπρόσωπος, Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, πληροφορίες, πρόσκληση, επίσημη, παραπομπή, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, συζήτηση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4