Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:59579 1088 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή
πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1844-1845
Ταξιθετικός αριθμός:
228.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
16 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Βουλευτής πανεπιστημίου, εκλογή, ψηφοφορία, διαδικασία, δικαίωμα, συμμετοχή, αποτελέσματα,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, Φίλιππος Ιωάννου, εκλογή, βουλευτής, κοινοποίηση, πρακτικά, ψηφοδέλτια,
Διοικητής Αττικής, γραμματέας πανεπιστημίου, άδεια, αναβολή, διαδικασία, εκλογή,
Διοικητής Αττικής, Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, πρόσκληση, ψηφοφορία, ημερομηνία, διενέργεια.
Θεόδωρος Μανούσης, Ιωάννης Ολύμπιος, Σπυρίδων Πήλληκας, υποψήφιοι, πρυτάνεις, ψηφοφορία, αποτελέσματα,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, καθηγητές, πρόσκληση, διεξαγωγή, ψηφοφορία,
εκλογές, μέλη, Σύγκλητος, καθηγητής, ιστορία, απουσία, επιστολή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16