Χειρουργική – Τοπογραφική Συλλογή

Υποφάκελος uoadl:59585 1041 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χειρουργική – Τοπογραφική Συλλογή
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη
συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Χρονική κάλυψη:
1844-1845
Ταξιθετικός αριθμός:
345.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
11 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 3 σελίδες στη γερμανική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, Ιωάννης Ολύμπιος, χειρουργικά όργανα, κατάλογος, χορηγία, πίστωση, Εϊδελβέργη, παραγγελία, μετακομιδή, επιστάτης, Τελωνείο Πειραιώς, τέλος, ελεύθερο, αίτημα, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, χρηματικό ένταλμα, έκδοση,
Έλληνες, ομογενείς, Μαγκεστρία, δωρεά, μικροσκόπιο, ανατομικό, φυσιολογικό, όργανα, λιθοτριπτικά, οφθαλμιολογικά, κιβώτια
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11